ADCONS

Certificări/ ISO

ADCONS este certificată ISO.

Certificare ISO 9001 – sistemul de management al calității ce asigură respectarea normelor impuse la nivel internațional în acest sens.

 

Certificare ISO 14001 – managementul de mediu ce asigură o activitate care protejează mediul înconjurător. O structură care previne poluarea, creșterea eficienței fiecărei activități industriale și reducerea costurilor, și îmbunătățirea performanțelor.

 

Certificare OHSAS 18001 – sistem de management al securității ocupaționale, vizează siguranța muncitorilor. Ajută la creșterea productivității muncii, identifică riscurile care apar în timpul muncii și care se referă la sănătatea și securitatea în timpul activității, reduce costurile care vizează asigurarea sănătății și securității, monitorizează permanent performanțele sistemului de sțnătate în companie.